Nederlandse vlag

Door onbekendheid worden onze Nederlandse vlag en ook de vlaggen van andere nationaliteiten veelal verkeerd gebruikt. Hierbij richtlijnen voor het juiste gebruik van de Nederlandse vlag en andere nationaliteitsvlaggen.

De Geschiedenis

In de 16e eeuw begon de lange verbintenis van Nederland met het Huis van Oranje-Nassau dat ons land heeft aangevoerd in de strijd tegen de Spaanse overheersing. De vrijheidsstrijders, vooral de watergeuzen, hebben van de livreikleuren van het Huis van Oranje (oranje, wit en blauw) hun vlag gemaakt.

In de tijd van de republiek is het oranje vervangen door rood, maar oranje is tot op heden en via Willem III ook in Ierland, een belangrijke kleur gebleven. In de tijd van de republiek was het wapen rood met erop een leeuw die een bundel pijlen (één voor iedere provincie) in zijn klauwen hield en het devies luidde 'Eendracht maakt macht'.

De Nederlandse driekleur heeft Peter de Grote van Rusland geïnspireerd en vanuit Rusland zijn rood, wit en blauw de panslavische kleuren geworden.

De Prinsenvlag

Omstreeks 1570 hebben de Nederlanders de strijd tegen de Spaanse overheersers naar zee verplaatst. Ze kregen steun van Lodewijk van Nassau en Willem van Oranje en noemden zich de Watergeuzen. Hun vlag had de livreikleuren van Willem van Oranje, oranje-wit-blauw; te land droegen de Nederlandse soldaten armbanden in die kleuren. De vlag ging de Prinsenvlag heten en 'oranje' werd de dynastieke kleur van het Nederlandse vorstenhuis. De Prinsenvlag is omstreeks 1630 veranderd in rood, wit en blauw en heeft sindsdien vele andere vlaggen tot voorbeeld gediend.

De vlag

De Nederlandse vlag is het hoogste symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Overal, waar de Nederlandse vlag op Nederlands grond-gebied wordt ontplooid, moet zij de ere-plaats hebben.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: vermiljoenrood - helder wit - kobaltblauw.

De afmetingen van de Nederlandse vlag dienen zich te verhouden als 2:3.

Waarbij ,,2" als broekingsmaat geldt en ,,3" het uitwaaiend gedeelte is.

Het gebruik

De lengte van de vlaggestok moet zodanig zijn dat de vlag ook als zij halfstok is gehesen de grond niet kan raken en het verkeer niet hindert. Op de vlag mag, behoudens uitdrukkelijke toestemming van H.M. de Koningin, geen enkele versiering of andere toevoeging worden aangebracht. Elke ontplooide vlag moet bij zonsondergang worden binnengehaald.

Geen Nederlandse of buitenlandse vlag mag tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen blijven of worden, tenzij volledig verlicht.

Een vlag die versleten is, scheuren vertoont, in hevige mate is verkleurd, of zodanig vuil geworden is, dat behoorlijk reinigen niet meer mogelijk is, mag nimmer worden uitgehangen noch voor andere doeleinden worden gebruikt, maar moet op onopvallende wijze worden verbrand.

Indien de vlag met andere vlaggen op een podium wordt geplaatst, dient indien er meer dan twee vlaggen ziin, de Nederlandse vlag in het midden te worden geplaatst. De eerste buitenlandse vlag aan de linkerzijde van de Nederlandse vlag gezien vanuit de publiekzijde, of vanaf de openbare weg enz. De tweede buitenlandse vlag aan de rechterkant van de Nederlandse vlag, de derde weer links enz.

De buitenlandse vlaggen worden geplaatst in Franse alfabetische volgorde van de namen der landen. Als er slechts twee vlaggen aanwezig zijn, dient de buitenlandse vlag links van de Nederlandse te worden geplaatst.

Ingeval een aantal Nederlandse vlaggen dwars over de straat worden gespannen, dan moeten deze vlaggen zodanig hangen, dat bij alle het rood aan dezelfde kant hangt. Bovendien moeten zij op zodanige hoogte hangen, dat het verkeer er niet door wordt gehinderd.

Het bezigen van de vlag voor louter versiering moet worden beschouwd als een ernstig gebrek aan eerbied voor ons hoogste nationale symbool.

Voor versiering zoals draperieen, mag daarentegen wel vlaggedoek worden gebruikt.

Vlaggen zonder oranje wimpel:

Vlaggen met oranje wimpel:

Halfstok vlaggen